Shamija

Feja edhe Shteti s’kàn kurrgjo t’përbashkët……..përveç Paganizmin antagonist. Njona beson në idhujt e vet, tjetri në idhujt e vet, prandaj s’un mirren vesh. Problemi i Fêsë osht Keqinterpretimi i Shkrimeve t’Shéjta. Problemi i Shtetit osht Keqinterpretimi i tàn Ekzistencës. Shamija osht traditë……nuk osht rregull hyjnôre. 24:31 …edhe ato do t’ish Read more…

Vetja

Arsyeja kryesore implicite e e pa-theksûme pse njérzt lypin liderë, osht se jòn të papërgjegjshëm për eksperiencën e tyne. Prandaj me lehtësi e transferojnë besimin te “autoritetet”. Kjo iu kushton shúm, si përkah eksperienca, poashtu edhe përkah aftësija e të veprûmit.Andaj, jonatyrshëm zhvendosen në modin e viktimës e pasojës. “Aaa Read more…