Mbretnija Jote ka ârdh.
Qëllimi Ýt osht mbrrî.
Në tokë e në naltsî.
Bukën tonë n’a jep n’Përditshmëni.
Edhe fàlna, qysh i fâlim tonat motra e vllàznî.
N’a nxjérr prej nxitjes.
Në ma t’nâlta nàltsî t’Ndritjes.
Edhe lirona prej mohimit.
T’Origjinës tonë Hyjnôre.
Se e Jotja osht Mbretnija.
Edhe Fuqija, edhe Lavdija, prore.
N’Përjetsî – Amin.

~ Morrnah Nalamaku Simeona

Categories: blog

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *